.شرکت فرآیند آرا شیمی در تاریخ 82/10/27 با مشارکت سرمایه گذاران ایرانی و هندی افتتاح گردید

 بنیانگذاران این شرکت متشکل از آقایان هریداس رامش عضو هیئت مدیره و مجید عرب نائینی رئیس هیئت مدیره و فریدون عظیمی مدیر عامل
.و عضو هیئت مدیره می باشند

کارخانه در استان قم نزدیکی شهر قم در شهرک صنعتی شکوهیه واقع شده است و ظرفیت آن برای تولید 3600 تن متوکسید سدیم خالص .طراحی شده است که 2400 تن آن بصورت متوکسید سدیم مایع و 1200 تن آن بصورت متوکسید سدیم پودر می باشد

.سرمایه ثبتی شرکت بالغ بر 3.110.000.000 ريال است و تعداد کارکنان شرکت بالغ بر 80 نفر در سه شیفت کاری می باشد

.مصرف عمده متوکسید در صنایع داروسازی و شیمی کشاورزی و پلاستیک و نساجی میباشد
.شرکت فرآیند آرا شیمی اولین و تنها تولیدکننده متوکسید سدیم ایران و خاورمیانه است
 

 
 
Farayand-Ara.com (c) 2007 CopyRight
Designed By : M.Rastgoo