دکتر عظیمی

:مدیر عامل 


F.Azimi@farayand-ara.com
   

م.کهک

:مدیر بازرگانی


M.Kahak@farayand-ara.com

:آدرس دفتر تهران

ميدان فاطمی، خيابان جويبار، کوچه ميرهادی، شماره 21

88896593

:تلفن

88807737
 

:فکس
 

info@farayand-ara.com

:پست الکترونیک
 


:آدرس کارخانه
استان قم - شهرک صنعتی شکوهیه


 

Farayand-Ara.com (c) 2007 CopyRight
Designed By : M.Rastgoo